Primátor Andrej Ďurkovský prijal Devínčanov

V záujme pravdivého informovania obyvateľov Devína o priebehu čiastočného oddlženia, o ktorom dodnes starosta J. Paczelt miestnych poslancov ani občanov dostatočne neinformoval
a ktoré si v posledných dňoch prisvojuje ako nástroj svojej predvolebnej kampane, sme požiadali o prijatie u pána primátora Andreja Ďurkovského. Napriek svojej vysokej zaneprázdnenosti nielen v súvislosti s predvolebnými aktivitami, ale aj samosprávnymi povinnosťami súvisiacimi s nadchádzajúcimi voľbami a zabezpečením chodu mesta
tesne pred zimným obdobím, pán primátor spolu s riaditeľkou magistrátu pani Ing. Pavlovičovou prijali dňa 21. novembra 2006 Ing. Ľubicu Kolkovú, Ing. arch. Šarlotu Mrázikovú a Ing. Ignáca Koleka (predsedu finančnej komisie) a venovali im takmer hodinu času. Témou diskusie bola v prvom rade zadlženosť Devína, nútená správa a aktivity na prinavrátenie normálneho chodu samosprávy do našej mestskej časti.

Podľa pani Ing. Pavlovičovej podnikal pán primátor aktívne kroky k ozdraveniu Devína počas celých posledných 4 rokov. Požiadavkou či predstavou starostu pána Paczelta bolo, aby mesto pomohlo oddlžiť Devín predajom mestských pozem kov, ktoré sa nachádzajú aj mimo Devína. Takýto postup považoval pán primátor za neakceptovateľný – nakoniec Devín je najmenšia mestská časť, ktorá svojou vlastnou nezodpovednou činnosťou sebe a aj mestu Bratislava spôsobila najväčšie problémy. Konkrétnu pomoc a ústretovosť mestskí poslanci už preukázali, keď odsúhlasili pôžičku De vínu vo výške 3 mil. Sk, aby bola stiahnutá exekúcia budovy miestneho úradu pred 2 rokmi. Z týchto dôvodov sa primátor snažil pri svojich rokovaniach s J&T a Doprastavom, ktoré mal v súvislosti s inými projektami, presvedčiť týchto majoritných veriteľov Devína, aby sa navzájom dohodli o spoločnom postupe pri ozdravení Devína. Pretože ide súčasne aj o dvoch perspektívnych investorov na tomto území, mali by sami mať záujem na zdravom rozvoji Devína. Práve týmto spôsobom došlo k ich
dohode a prvému kroku v procese oddlženia.

Podľa pána primátora A. Ďurkovského ostáva Devínu ešte dlh vo výške približne 135 mil. Sk, ktorého úplne vyrovnanie vidí reálne v nasledujúcom volebnom období. Nevyhnutným predpokladom však je, aby Devín mal po nadchádzajúcich voľbách miestne zastupiteľstvo a starostu, ktorí budú spokojne a harmonicky spolupracovať a „ťahať za jeden povraz“ spolu s aktivitami mesta. Pripomenul aj skutočnosť, že z 3-miliónovej pôžičky Devín mestu zatiaľ nevrátil ani korunu.

Na otázku, akým spôsobom zadlženie Devína vlastne vzniklo a kto je za to zodpovedný, pán primátor povedal, že Devín je z právneho hľadiska nezávislý subjekt a do jeho vnútorných záležitostí mesto zasahovať nesmie ani nechce. Zistenie skutočných príčin a spôsobu vzniku dlhu je vnútornou záležitosťou Devín a jeho zmluvných vzťahov s inými subjektmi, či už to boli banky, dodávatelia alebo ním založená firma Devín Holding, ktorá nakoniec celú tragédiu spôsobila. Rovnako je výlučnou záležitosťou Devína riešenie trestnoprávneho postihu alebo vymáhanie spôsobených škôd od tých, ktorí ich spôsobili.

Primátor spomenul aj svoje osobné záväzky voči Devínu a Devínčanom, ktoré im prisľúbil pred minulými voľbami v roku 2002. Popri účinnej pomoci pri finančnom ozdravení Devína to bola rekonštrukcia Kremeľskej ulice, ktorej druhá etapa bola do návrhu rozpočtu začlenená ešte predchádzajúcim vedením magistrátu a na ktorej schválenie a realizáciu v tomto volebnom období primátor osobne dohliadol. Mesto tiež pokračovalo na obnove NKP Slovanské hradisko Devín, najmä na znovuotvorení stredného nádvoria.

Devínčania sa pýtali pána primátora aj na jeho osobný vzťah k Devínu. Dozvedeli sa, že Devín patrí k jeho najobľúbenejším miestam v Bratislave, kam chodí relaxovať a športovať (bicyklovať). Práve preto by bol rád, keby sa zachoval a podporil pôvodný ráz Devína v priamom kontakte s prírodou a historickými pamiatkami. Týmto smerom by sa mala uberať aj nová výstavba v Devíne, o čom sa snaží presvedčiť aj najväčších budúcich investorov.
-->